ઇતિહાસ

ઇતિહાસ

  • No Rating
  • (0 Reviews)
  • 0 User Enrolled
  • 10000
Tags:
aa



Course Content

4 sections • 48 lectures • 01h 01m total length
સ્ત્રોતો
min
પ્રાગૈતિહાસિક યુગ
min
સિંધુ ખીણની સભ્યતા - ભાગ 1
min
સિંધુ ખીણની સભ્યતા - ભાગ 2
min
વેદકાલીન ભારત - ભાગ 1
min
વેદકાલીન ભારત - ભાગ 2
min
મહાજનપદોનો યુગ

મહાજનપદોનો યુગ - ઈરાની અને મેસેડોનિયન આક્રમણ

min
બૌદ્ધ ધર્મ
min
જૈન ધર્મ
min
મૌર્ય યુગ - ભાગ 1
min
મૌર્ય યુગ - ભાગ 2
min
મૌર્યોત્તર ભારત
min
ગુપ્ત સામ્રાજ્ય
min
દક્ષિણ ભારતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ
min
હર્ષવર્ધન
min
સ્ત્રોતો અને પ્રારંભિક મધ્યકાલીન

મધ્યકાલીન ઇતિહાસને જાણવાના સ્ત્રોતો અને પ્રારંભિક મધ્યકાલીન યુગ

min
કનોજ ત્રિકોણ,આરબોનું આક્રમણ

કનોજ ત્રિકોણ,ઈસ્લામ ધર્મનો ઉદય,આરબોનું આક્રમણ

min
દિલ્હી સલ્તનત - ગુલામ અને ખીલજી વંશ
min
દિલ્હી સલ્તનત-તુગલક,સૈયદ ,લોદી

દિલ્હી સલ્તનત - તુગલક,સૈયદ અને લોદી વંશ

min
દિલ્હી સલ્તનતની શાસનવ્યવસ્થા
min
મુઘલ સામ્રાજ્ય - ભાગ 1
min
મુઘલ સામ્રાજ્ય - ભાગ 2
min
મુઘલ સામ્રાજ્ય - ભાગ 3
min
મુઘલ સામ્રાજ્યની શાસનવ્યવસ્થા
min
ભક્તિ અને સૂફી આંદોલન
min
બહમની, વિજયનગર સામ્રાજ્ય

બહમની સલ્તનત અને વિજયનગર સામ્રાજ્ય

min
યુરોપિયન પ્રજાનું આગમન

યુરોપિયન પ્રજાનું આગમન અને અગત્યના યુદ્ધો

61min
ભારતનાં ગવર્નર જનરલ/વાઈસરૉય- 1

ભારતનાં ગવર્નર જનરલ અને વાઈસરૉય 1

min
ભારતનાં ગવર્નર જનરલ/ વાઈસરૉય-2
min
ભારતનાં ગવર્નર જનરલ/ વાઈસરૉય-3

ભારતનાં ગવર્નર જનરલ અને વાઈસરૉય-3

min
1857નો વિપ્લવ, ભારતીય શિક્ષણનો ઉદય
min
ધાર્મિક અને સામાજિક સુધારણા-1
min
ધાર્મિક અને સામાજિક સુધારણા-2

ધાર્મિક અને સામાજિક સુધારણા-2

min
રાષ્ટ્રીય આંદોલનનો વિકાસ

કોંગ્રેસ અને રાષ્ટ્રીય આંદોલનનો વિકાસ

min
ગાંધીના સત્યાગ્રહો,

ગાંધીના સત્યાગ્રહો, રોલેટ એક્ટ, અસહકારનું આંદોલન

min
સવિનય કાનૂનભંગની ચળવળ

સ્વરાજ પાર્ટી, સાયમન કમિશન, નહેરુ રિપોર્ટ, સવિનય કાનૂનભંગની ચળવળ

min
ગોળમેજી પરિષદો, ગાંધી ઇરવિન કરાર

દાંડી યાત્રા, ગોળમેજી પરિષદો, ગાંધી ઇરવિન કરાર અને કોમી ચુકાદો

min
ઓગસ્ટ પ્રસ્તાવ,હિંદ છોડો આંદોલન

ઓગસ્ટ પ્રસ્તાવ, વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહ,ક્રિપ્સ મિશન,હિંદ છોડો આંદોલન

min
કેબિનેટ મિશન યોજના

વેવેલ યોજના, કેબિનેટ મિશન, માઉન્ટ બેટન યોજના, ભારતીય સ્વતંત્રતા ધારો 1947

min